Politika ochrany údajů

Vezměte laskavě na vědomí následující Politiku ochrany údajů

 

1. Rozsah Politiky ochrany údajů

Tato Politika ochrany údajů stanovuje zpracovávání osobních informací, týkajících se fyzických i právnických osob, shromážděných používáním internetových stránek, které vlastní Vetropack Holding Ltd, její pobočky a přičleněné společnosti ("skupina Vetropack").

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy [a/nebo linky] na jiné internetové stránky a služby, které nevlastní skupina Vetropack. Takové internetové stránky a služby nespadají pod naši kontrolu a tato Politika ochrany údajů je nezahrnuje. Skupina Vetropack není odpovědná za tyto internetové stránky a nenese ve vztahu k nim žádnou odpovědnost.

Používáním našich internetových stránek souhlasíte se zpracováním Vašich údajů skupinou Vetropack a jejími partnerskými společnostmi v souladu s touto Politikou ochrany údajů.

 

2. Sběr a využití osobních údajů

Na našich internetových stránkách shromažďujeme dva typy uživatelských údajů: Aktivně přenášené údaje jako Vaše příjmení, křestní jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a číslo faxu, které poskytnete, a pasivně přenášené údaje jako soubory typu log, IP adresy a jména domén. Pasivně přenášené údaje používáme pouze v anonymní podobě k získání statistik o používání našich internetových stránek, abychom zlepšili naše služby a aby naše internetové stránky byly co nejefektivnější.

Údaje, které poskytnete, budou použity výhradně pro obchodní účely popsané v příslušné sekci a pro marketingové účely (např. mailing, zpravodaje, atd.), včetně přenosu údajů společnostem skupiny Vetropack a partnerským společnostem, kde to je nezbytné pro vykonání smlouvy, kterou jste uzavřeli se společností ze skupiny Vetropack, nebo ke zpracování údajů a analýze dat. Vezměte prosím na vědomí, že je také možné, že údaje mohou být přeneseny do zahraničí, do cizích zemí, včetně zemí, kde chybí legislativa, která poskytuje adekvátní ochranu osobních údajů (např. USA, Ukrajina, atd.).

Pokud si nepřejete dostávat jakoukoli reklamu, můžete to nahlásit kontaktní osobě uvedené na příslušné internetové stránce skupiny Vetropack.

 

3. Push mail

Po získání Vašeho aktivního souhlasu budeme používat Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat pravidelné informace o skupině Vetropack e-mailem. Abychom Vám mohli tyto informace zasílat, používáme Campaign Monitor, internetovou službu, kterou poskytuje Campaign Monitor Pty Ltd. Jde o webové řešení pro vytváření, zasílání a řízení e-mailových kampaní. Po získání Vašeho aktivního souhlasu budou Vaše osobní údaje odeslány do Campaign Monitor a uloženy na počítačích Campaign Monitor ve Spojených státech amerických (USA). Skupina Vetropack neposkytuje žádnou záruku ani garanci, pokud jde o úroveň ochrany při zpracování Vašich osobních údajů společností Campaign Monitor, a nenese žádnou odpovědnost vztahující se na takové zpracování dat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že kontaktujete kontaktní osobu uvedenou na příslušné internetové stránce skupiny Vetropack.

 

4. Sledovací technologie („cookies“)

Naše internetové stránky využívají sledovací technologie „cookies“ (např. Google Analytics), tj. textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání skupiny Vetropack a dalších internetových stránek v anonymní podobě. To umožňuje zpracování reportů o aktivitách internetové stránky pro provozovatele internetových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním internetové stránky a použitím internetu.

Informace o Vašem používání internetových stránek (včetně Vaší IP adresy), které generují soubory cookies, jsou přeneseny na server partnerské společnosti v zahraničí (např. v USA) a tam uloženy. Naše partnerská společnost přenese informace třetím stranám pro zpracování tam, kde je to vhodné.

Instalaci cookies můžete zabránit pomocí příslušných nastavení vašeho prohlížeče; nicméně rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci používat všechny funkce našich internetových stránek.

 

5. Ochrana osobních údajů

Pokud žádáte o zaměstnání – ať už přímo, nebo prostřednictvím poskytovatele náborových služeb – zpracujeme Vaše osobní údaje v našich IT systémech, případně je uložíme v uzamčeném prostoru. V případě Vašeho přijetí budou Vaše aplikační data zahrnuta do naší HR zprávy. Pokud u nás nenastoupíte do zaměstnání, uchováme Vaše osobní údaje po dobu až 6 měsíců od rozhodnutí o nepřijetí. V případě, že bychom si přáli uchovat Vaše údaje po delší dobu, požádáme Vás o souhlas (např. pro další výběrové řízení v budoucnu).

S výjimkou zapojení externích poradců do našeho rozhodnutí o přijetí, zůstanou Vaše data pouze v naší společnosti, pokud bychom chtěli Vaše data sdílet ve skupině Vetropack, požádáme o Váš souhlas předem.

 

6. Zabezpečení dat

Provozujeme datové sítě, pro které byla přijata vhodná technická a organizační opatření proti neautorizovanému zpracování.

Nicméně neposkytujeme šifrování pro komunikaci. Při posílání informací faxem, e-mailem nebo přes internetový formulář není důvěrnost zaručena. Prosíme, posílejte jakékoli citlivé informace fyzickou poštou.

 

7. Příslušná práva a jurisdikce

Tato Politika ochrany údajů se řídí švýcarskými zákony a konkrétně švýcarským zákonem na ochranu osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pro spory vyplývající z těchto Zásad ochrany osobních údajů mají výlučnou pravomoc soudy v Bülachu.

 

8. Úprava Zásad ochrany osobních údajů

Skupina Vetropack si výslovně ponechává právo upravit tyto Zásady ochrany osobních údajů v souladu s jakýmikoli požadavky na změnu. Aktuálně platná verze je pro Vás dostupná zde.

 

9. Kontakt

Jakékoli dotazy ohledně zpracování, opravy nebo smazání osobních údajů směřujte na:

Vetropack Holding Ltd 
Att.: Global Data Protection Coordinator 
Schützenmattstrasse 48
CH-8180 Bülach

info@vetropack.com