Udržitelnost s vylehčeným sklem je snadná

Lightweight glass design

Udržitelné skleněné láhve od Vetropacku vyrobené z vylehčeného skla jsou silným argumentem, co se týká životního prostředí. Vylehčené sklo snižuje spotřebu energie a surovin a chrání tak přírodní zdroje.

Výrobu tenkostěnných láhví z vylehčeného skla umožnily nové výrobní technologie. Místo tradičního postupu dvakrát fuk používáme úzkohrdlý lisofuk. Technologie vylehčeného skla zaručuje skleněné obaly s výrazně nižší hmotností, které jsou však stejně stabilní a pevné jako jejich těžší varianty. Zůstávají zachovány také ekologické výhody tradičně vyráběného skla: vylehčené skleněné obaly se chovají absolutně neutrálně vůči svému obsahu a jsou 100% recyklovatelné.

Designing sustainable glass

Nové výrobní technologie

Při výrobě obalů z vylehčeného skla používáme v rané fázi konstrukce metodu “konečných prvků”. Naši designéři jsou schopni na svých obrazovkách počítačů identifikovat místa skleněného obalu, která jsou vystavena zvláštnímu zatížení. Pro snížení zatížení často stačí pouze nepatrné úpravy geometrie obalu. Vylehčené sklo lze plnit a skladovat bez újmy na kvalitě.

Úspora s vylehčeným sklem

Vylehčené sklo šetří suroviny, hmotnost i náklady na dopravu. Nižší hmotnost zjednodušuje distribuci k zákazníkovi a spotřebiteli. Náklady na dopravu a skladování přitom klesají. Toto nové vylehčení přináší užitek pro stáčírny, maloobchodníky, spotřebitele i životní prostředí.

Pokrok v oblasti životního prostředí

Úspory hmotnosti znamenají ochranu zdrojů. Výrazně nižší spotřeba materiálu a vysoký podíl střepů při výrobě vylehčených skleněných láhví přináší výrazné úspory emisí CO2. Osvědčené ekologické přednosti skleněných láhví, jejich 100% opětovná použitelnost a absolutní neutralita vůči obsahu zůstávají samozřejmě v plné míře zachovány také u láhví z vylehčeného skla.