Žár a písek

[Translate to Czech:] Glass production

"Cesta k cíli začíná dnem, kdy převezmeš stoprocentní odpovědnost za své činy." (Dante Alighieri)

V celé naší činnosti se zaměřujeme na princip udržitelnosti a dlouhodobé úspěchy: obezřetné hospodaření, ekologické chování a sociální odpovědnost. V polovině sedmdesátých let minulého století jsme se vydali na průkopnickou cestu a vytvořili jsme systém pro sběr a recyklaci skla. Neustále pracujeme na našich technologiích, neboť každá inovace zlepšuje energetickou bilanci výroby. U 4,5 miliardy tun skla ročně záleží na každém gramu.

Recept na sklo nejvyšší kvality, vyrobené udržitelným způsobem.

V celé naší činnosti se zaměřujeme na princip udržitelnosti a dlouhodobé úspěchy: obezřetné hospodaření, ekologické chování a sociální odpovědnost. V polovině sedmdesátých let minulého století jsme se vydali na průkopnickou cestu a vytvořili jsme systém pro sběr a recyklaci skla. Neustále pracujeme na našich technologiích, neboť každá inovace zlepšuje energetickou bilanci výroby. U 4,5 miliardy tun skla ročně záleží na každém gramu.

Raw material for glass production
Až 90 procent použitého skla, a také
  • křemičitý písek
  • soda
  • dolomit
  • vápenec
  • živec
Glass melting
Tavení

V peci se směs zahřeje na 1 580°C. Použité sklo a primární suroviny se roztaví. Jako zdroj energie zajistí potřebný žár zemní plyn.

Tvarování

Roztavené sklo nepřetržitě teče. Žhavé kapky skla se odstřihnou, zavedou se do kanálků a vytvarují se v předformách. V konečných formách dodá stlačený vzduch skleněným obalům jejich definitivní podobu.

Glass cooling
Chlazení

V chladicí peci se stále ještě do ruda rozpálené konzervové sklenice a láhve postupně ochladí, aby se z materiálu uvolnilo pnutí. Povrch se následně ošetří tak, aby byl chráněn před poškrábáním.

Glass testing
Kontrola

Na konci výrobní linky opticky, mechanicky a elektronicky kontrolujeme, zda naše skleněné obaly nemají žádné vady. Produkty, které nesplňují vysoké kvalitativní normy, se opět roztaví.

Glass packing
Balení

Skleněné obaly se plně automaticky seřadí na paletách a zabalí se do fólie. Zabalené jednotky se poté přesunou do skladu hotových produktů nebo přímo na úsek expedice.

Přebíráme odpovědnost za životní prostředí: Vylehčené sklo z Vetropacku

0,75l láhev na víno váží v provedení z vylehčeného skla místo 400 gramů pouhých 350 gramů. Malá láhev na pivo z vylehčeného skla má hmotnost 160 gramů – tedy o 30 gramů méně než tradiční varianta. To oceňují nejen koneční spotřebitelé. Ze snížení hmotnosti profituje také životní prostředí: méně surovin, nižší spotřeba energie a materiálu, menší náklady na přepravu, méně emisí CO2.
 Nové vylehčené sklo přináší užitek pro plniče a stáčírny, obchod, spotřebitele i životní prostředí.

Přebíráme odpovědnost za kvalitu: Vědomosti, zkušenosti a odbornost Vetropacku

Nové výrobní technologie, partnerský zákaznický servis, design, vývoj a kontrolu kvality zajišťuje více než 3 000 našich zaměstnanců.
Tito lidé dělají své řemeslo jako skláři, designéři skla, technologové, technici pro sklářské technologie, mistři sklářského provozu a obsluha strojů. Nastavují, kontrolují a testují certifikované (ISO, FSSC) výrobní kroky a zajišťují tak konstantně nejvyšší kvalitu ve výrobě.

Máme osvědčené metody pro výrobu vylehčeného skla, které je stejně stabilní, kvalitní a pevné jako jeho těžší varianty. Místo tradičního postupu dvakrát fuk používáme pro výrobu vylehčeného skla úzkohrdlý lisofuk: aby byla stěna obalu co nejrovnoměrnější a tenčí, vtlačí se ještě v předformě do tekuté skleněné hmoty razník.

Před samotnou výrobou probíhá koncepční fáze, která je rozhodující pro vysokou stabilitu vylehčeného skla. Designéři skla rozloží skleněné těleso na obrazovce na malé dílčí části, u nichž lze chování struktury definovat snáze než u celého tělesa. Pomocí metody „konečných prvků“ propočítají, na kterém místě je obal vystaven zvláštnímu zatížení, a upraví příslušné tvary tak, aby se toto zatížení snížilo.

Flexible multi gob glass production technology

Přebíráme odpovědnost za naše zákazníky: Flexibilní vícekapková výroba

Přání jsou důležitá, neboť mění svět. Naši zákazníci si stále více přejí krátké výrobní časy a větší flexibilitu v počtu kusů výrobních sérií.

Díky přesnému plánování výroby, spolupráci celého koncernu a naší flexibilitě splníme zákazníkům téměř každé přání. Speciálně pro malé série nabízíme v závodě Vetropack v Chorvatsku – a od začátku roku 2017 také v rakouské sklárně v Pöchlarnu – možnost vícekapkové výroby. To znamená, že na jednom sklářském tvarovacím stroji dokážeme vyrábět současně dva skleněné obaly (v individuálních případech i více), které se liší tvarem a hmotností. Speciální třídicí stroj automaticky předává různé skleněné produkty ke specifické kontrole kvality a k balení.