Komunikujeme s našimi zákazníky, zájmovými skupinami, finančními investory a veřejností

V Integrované výroční zprávě informujeme o aktuálních činnostech týkajících se zajištění kvality a objasňujeme ekonomické, ekologické a sociální dopady našich obchodních aktivit.

Chceme se neustále zlepšovat ve všech oblastech a udržitelným způsobem vytvářet přidanou hodnotu.