Komunikujeme s našimi zákazníky, zájmovými skupinami, finančními investory a veřejností

Ve Zprávě o udržitelnosti, která je od roku 2019 integrována ve Výroční zprávě, podáváme zprávy o našich probíhajících činnostech v oblasti zajištění kvality a zohledňujeme ekonomické, ekologické a sociální dopady našich obchodních činností.

Chceme se neustále zlepšovat ve všech oblastech a udržitelným způsobem vytvářet přidanou hodnotu.