Novinky, 27.06.2019

Další Zlatý klíč ve sbírce Vetropack Straža

Na konferenci chorvatských exportérů konané v červnu byli oceněni nejlepší chorvatští vývozci. Mezi vítěze patřil Vetropack Straža, který získal Zlatý klíč jako nejlepší exportér do Itálie.

Asociace chorvatských vývozců zastupuje společnosti a organizace, jejichž posláním je podporovat a zastupovat zájmy chorvatského exportního průmyslu. Každý rok během výroční konference jsou nejúspěšnější chorvatští vývozci oceněni Zlatým klíčem. Vetropack Straža byl nominován na dva trhy: srbský a italský. Dlouhodobý závazek společnosti Vetropack Straža vůči italskému trhu z něj učinil nejlepšího vývozce na tento trh.

Vetropack Straža vyvezl v roce 2018 73% své roční produkce do sousedních zemí a západní Evropy. V posledních deseti letech byl jediný chorvatský výrobce skleněných obalů několikrát oceněn Zlatým klíčem jako nejlepší vývozce do Srbska, Slovinska a Itálie, což podtrhlo jeho pověst úspěšné a exportně orientované společnosti.

Nejprodávanějšími  výrobky ze skleněných obalů, které společnost Vetropack Straža dodává na italský trh, jsou láhve na víno, minerální vodu a populární nápoj Schweppes.