Novinky, 22.11.2019

Evropský sklářský průmysl zvýší sběr skla určeného na recyklaci v EU na 90 % do roku 2030 díky programu „Close the glass loop“

Evropský sklářský průmysl spouští hlavní program „Close the Glass Loop“ (uzavření koloběhu skla), který má do roku 2030 v EU zvýšit podíl sesbíraného skla určeného na recyklaci na 90 procent. Tento krok přichází jako proaktivní reakce na nová pravidla EU, která požaduje do roku 2030 zvýšit recyklaci skleněných obalů na 75 procent.

V současné době se více než 76 % skleněných obalů uvedených na evropský trh vrací k recyklaci, tedy z láhve do láhve, čímž oběh skla představuje už teď vlastní ligu (1).

Generální ředitelé z odvětví průmyslu se jednomyslně shodli na zavedení programu „Close the Glass Loop“ se společnou ambicí dosáhnout 90 % sesbíraných skleněných obalů určených na recyklaci do roku 2030 v celé EU. Program bude vytvořen během příštích měsíců ve spolupráci se všemi partnery hodnotového řetězce, se kterými nyní diskutujeme o tom, jak nejlépe spolupracovat. Oficiální spuštění platformy je plánováno na červen 2020.

„Našim cílem je neustále zvyšovat udržitelnost skleněných obalů, které dodáváme našim zákazníkům a spotřebitelům,“ uvedl prezident FEVE Michel Giannuzzi. „Jsme hrdí na to, že můžeme spustit program „Close the Glass Loop“. Tato celosvětová iniciativa, která bude mít skutečný přínos pro trh i naši planetu, je naší výzvou k akci s cílem předložit ambiciózní akční plán oběhového hospodářství pro sklo.“

Tato iniciativa spojí různé zainteresované strany ve sběru a recyklaci skla v rámci společné evropské platformy s dvojím cílem uzavřít mezeru ve sběru a zlepšit kvalitu recyklovaného skla tak, aby zdroje zůstaly zachovány při výrobním koloběhu z láhve na láhev. Větší dostupnost kvalitního použitého skla znamená výrobní proces, který účinněji využívá zdroje a poskytuje prvotřídní, bezpečný a skutečně recyklovaný obalový materiál.

Celý proces začíná sběrem použitého skla. Program „Close the Glass Loop“ posílí sběr a zapojí mnoho angažovaných evropských a národních partnerů od obcí až po zpracovatele skla a průmyslové zákazníky, včetně projektů rozšířené odpovědnosti výrobců působících ve všech členských státech EU. „Abychom byli úspěšní, musíme pracovat lokálně v každém členském státě EU, sdílet osvědčené postupy a zvyšovat ambice prostřednictvím evropské platformy. Nevěříme v jednotný evropský model sběru skla, ale věříme v jednotnou ambici“, zdůraznil Michel Giannuzzi.

„Jsme velmi hrdí na to, že jsme dokázali vytvořit základy tak ambiciózního programu, který má velmi silnou podporu mezi členy a dokonale odpovídá jak Udržitelným rozvojovým cílům OSN (SDGs), tak Evropské zelené dohodě nové Evropské komise,“ uvedla Adeline Farrelly, generální tajemnice FEVE.

Výroba skleněných obalů pro potraviny, nápoje, farmaceutický, parfumářský a kosmetický průmysl s donekonečna recyklovatelným, opakovaně použitelným a trvalým materiálem se projevuje menší spotřebou přírodních zdrojů, menším odpadem a menší spotřebou energie v souladu s udržitelnou spotřebou a výrobními cíli (SDG 12). Recyklace skla zároveň umožňuje průmyslu výrazně snížit spotřebu energie a emise CO2 v souladu s cílem v oblasti klimatu (SDG 13) (2).

Zainteresované strany se mohou obrátit na paní Adeline Farrelly , generální tajemnici FEVE, pro získání další informací o tom, jak se zapojit do programu „Close the Glass Loop“ (3).

 

(1) Viz nejnovější údaje FEVE o recyklaci skleněných obalů na webu FEVE 

(2) Více informací o závazku průmyslu k cílům OSN v oblasti udržitelného rozvoje najdete na webové stránce FEVE 

(3) Více informací o programu „Close the Glass Loop“ najdete na webových stránkách FEVE 

 

O skle

Vyrobeno z minerálů vyskytujících se v přírodě, jako je písek, soda a vápenec a dále z recyklovaného skla. Sklo je 100% a nekonečně recyklovatelný materiál vyrobený v jednom kroku pod jednou střechou. Většina sesbíraných skleněných lahví a sklenic se opakovaně používá k výrobě nových potravinářských skleněných obalů v uzavřeném koloběhu. Pokaždé, když se láhev nebo nádoba recykluje na nový obal, šetří se nejen energie a suroviny, ale vzniká méně CO2. V EU se recyklací skla každoročně ušetří více než 12 milionů tun surovin a zabrání se vzniku více než 7 milionům tun CO2, což se rovná poklesu počtu aut o 4 miliony. Ušetříme 2,5 % energie a 5 % CO2 za každých 10 % použitého skla recyklovaného ve vaně.

 

FEVE 

FEVE je federací evropských výrobců skleněných obalů a strojově vyráběného skla. Její členové vyrobí více než 20 milionů tun skla ročně. Sdružení má asi 60 členů z řad zhruba 20 nezávislých skupin. Výrobní závody se nacházejí ve 23 evropských zemích a zahrnují globálně nejziskovější akciové společnosti a další významné společnosti, které pracují pro největší světové spotřebitelské značky.

 

O průmyslu obalového skla

Evropský průmysl obalového skla poskytuje evropským a světovým zákazníkům širokou škálu skleněných obalů pro potraviny a nápoje, jakož i flakony pro parfumářství, kosmetiku a farmacii. Se svými 160 výrobními závody nacházejícími se po celé Evropě je významným přispěvatelem do evropské ekonomiky a udržuje v celém dodavatelském řetězci 125 000 přímých a nepřímých pracovních míst.