Novinky, 30.10.2019

Množství obalového skla určeného na recyklaci dosáhlo v EU rekordních 76 %

V roce 2017 vzrostlo množství skla určeného k recyklaci na 76 %, tedy o jedno procento v porovnání s předchozím rokem. To ukazuje na úžasný výkon oběhového hospodářství zabývajícího se obalovým sklem v EU. Nicméně ještě se toho musí hodně udělat, aby se i zbývajících 24 % vyrobeného skla dostalo zpět do výrobního cyklu.

Brusel a Bülach, 30. října 2019

Aktuální data z průmyslu vydaná Evropskou federací pro obalové sklo ( FEVE ) ukazují, že průměrné množství skla určeného k recyklaci vzrostlo v roce 2017 na rekordních 76 %. Většina z 30 miliard sesbíraných obalů se vrací zpět do výrobního procesu jedné ze 160 skláren po celé Evropě. To zajišťuje spolehlivé a vysoce efektivní oběhové hospodářství ve zpracování obalového skla.

Použité sklo je nejdůležitější surovinou při přeměně z láhve na novou láhev. Výsledkem jsou významné environmentální, sociální a ekonomické přínosy v rámci hodnotového řetězce, pro naše zákazníky a pro konečné spotřebitele. Recyklace skla umožňuje odvětví obalového skla dramaticky snížit svou ekologickou stopu, a to úsporou energie a surovin, dále pomáhá udržet 125 000 pracovních míst v EU, a tím stabilizovat evropský trh práce. Více než 70 % surovin cestuje do skláren méně než 300 km a jednotlivé sklárny dodávají více než polovinu svých produktů v okruhu do 300 km.

Nicméně, je nutné poznamenat, že 76 % skla určeného k recyklaci je pouze průměrem v celé Evropě a maskuje odlišnou situaci v jednotlivých zemích. Mezi země s nejlepšími výkony patří Švédsko, Belgie, Dánsko, Rakousko, Slovinsko a Švýcarsko, a to s více než 90% návratností skla, těsně následují další vysoce úspěšné země jako Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko a Lucembursko s podílem přes 80 %. Je však třeba udělat více v zemích, jako je Polsko, Velká Británie, Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Maďarsko a Portugalsko, kde stále existuje potenciál pro růst. Každá země bude potřebovat svou vlastní cílenou a přizpůsobenou strategii, aby zajistila vyšší a lepší recyklaci.

Je obzvláště potěšující, že země, ve kterých Vetropack provozuje sklárny, patří mezi země s nejvyšší mírou sběru skla. Švýcarsko, Rakousko a Itálie zaujímají nejvyšší pozice, následuje Česká republika a Slovensko. Přestože se Chorvatsko nachází pod evropským průměrem, jeho množství skla určeného k recyklaci je na úrovni 51 %. Vzhledem k četným recyklačním aktivitám společností Vetropack bude množství skla určeného k recyklaci v příštích několika letech dále stoupat, zejména v zemích, které stále nedosahují nejlepších míst v žebříčku.

(1)   Prohlédněte si Recyklační statistiky FEVE 2017 uveřejněné na webových stránkách FEVE: www.feve.org