Novinky, 19.07.2021

Náš manifest “Budoucnost je jasná” (Feve – Evropská federace obalového skla)

Všichni usilujeme o lepší zítřky – svět, kde jsou lidé i celá naše planeta zdravější a šťastnější než dnes. Tváří v tvář globálnímu oteplování, krizi v oblasti veřejného zdraví a hospodářských otřesů, tato budoucnost se zdá víc nejistá než kdy jindy.  Avšak lidé žádají od firem, státu i jeden od druhého více, tak, aby bylo dosaženo trvale udržitelnějšího světa pro další generace.                     

V těchto turbulentních časech je povzbudivé vědět, že co se týče ochrany skladovaných produktů, jeden aspekt naší budoucnosti je jasně daný: obalové sklo. Nadčasovost skla znamená, že obaly, které lidé měli a mají nejradši, včera i dnes, jsou nejlepší volbou pro zítřek.

Sklo je volbou pro ochranu naší planety. Vyrobeno z čistě přírodních surovin, sklo je přirozené a nezpůsobuje významné narušení životního prostředí. Je to jediný obal, který je jak znovu použitelný, tak recyklovatelný, s nekonečným životem: sklo se dá recyklovat zas a znova, pořád dokola, pro výrobu nových lahví a sklenic. Tím se snižuje množství odpadu a emisí CO2 a šetří suroviny. A sklářský průmysl pracuje na tom, aby byla výroba skla ještě více udržitelná a klimaticky neutrální navržením efektivnější sklářské pece – Pece pro budoucnost – tak, aby bylo dosaženo snížení emisí až o 60%. 

Sklo je spolehlivá a osvědčená volba pro ty, kteří usilují o zdravý životní styl. Jako každodenní obalový materiál je sklo dlouhodobě udržitelné a bezpečné, což je zásadně důležité v době, kdy jsou zdravotní požadavky na obalový materiál stále více důležité. Kvůli svým neodmyslitelným inertním a ochranným vlastnostem funguje sklo jako bezpečná bariéra pro vnější činitele, to znamená, že se produkty ve skle dají uchovat déle, dokonce i po otevření. To ze skla činí přirozenou volbu nejen pro zachování kvality výrobku, ale také zdraví lidí, kteří jej používají. Sklářský průmysl spolupracuje se zákazníky na zavedení puncovní značky skla v obalovém průmyslu, která zčásti poslouží jako symbol závazku vůči zdraví a kvalitě.

Sklo je klíčovým zdrojem pro dosažení prosperujícího oběhového hospodářství v Evropě. Znovu použitelné a nekonečně recyklovatelné, obalové sklo je vzorem pro oběhovost. Skleněné obaly je možné vrátit do obchodu a znovu přímo naplnit, nebo zas a znova recyklovat bez ztráty kvality. A sklářský průmysl – dlouhodobý leader v oběhovosti – vyzývá zainteresované strany napříč celým hodnotovým řetězcem, aby “uzavřeli kruh“ a dosáhli 90% úrovně sběru do roku 2030, aby naše oběhové hospodářství fungovalo ještě lépe.                                                                                           

Sklářský průmysl je i nadále odhodlán budovat dlouholeté kulturní dědictví posílením udržitelného růstu na celém kontinentu. Evropský sklářský průmysl se přizpůsobuje a inovuje, aby byla zajištěna jeho budoucnost – budoucnost profesí, které jsou s ním spojeny a klíčových odvětví, která na něm závisí – a aby bylo zajištěno, že sklo bude vhodné pro oběhové a klimaticky neutrální hospodářství Evropy, kterého bude dosaženo po splnění cílů udržitelnosti stanovených pro rok 2050. 

Budoucnost předpovědět nemůžeme. Bude budována krok za krokem a dle volby každého z nás, při malých i velkých příležitostech. Ale co se týče obalů, je budoucnost jasně daná. Naše budoucnost je sklo: preferovaný materiál pro dlouhodobě udržitelný, zdravý, znovu použitelný a nekonečně recyklovatelný obalový průmysl s uzavřeným recyklačním cyklem. Volbou skla volíme lepší budoucnost – a slibujeme, že přispějeme svým dílem k tomu, že ji proměníme ve skutečnost. Je to slib chránit zdraví – planety, lidí, společnosti – tak, že budeme prosperovat my i další generace.                 

Sklo. Volte zítřek, už dnes.    

 

O sdružení Feve: 

Feve – Evropská federace obalového skla – je sdružením evropských výrobců skleněných obalů na potraviny a nápoje jakož i lahviček na parfumerii, kosmetiku a léčiva. Členskou základnu sdružení tvoří asi 60 firem patřících do více než 20 nezávislých skupin. Jeho členové produkují 80 miliard skleněných obalů za rok a jsou mezi nimi významné společnosti pracující pro celosvětově největší spotřebitelské značky. Se svými 160 výrobními závody rozmístěnými po 23 evropských státech je tento průmysl v Evropě klíčovým ekonomickým partnerem a udržuje v rámci uceleného dodavatelského řetězce 125 000 pracovních míst.