Novinky, 24.11.2020

Sklářský průmysl představuje pro lidstvo i planetu novou pečeť udržitelnosti a vybízí značky ke spojení sil

Brusel a Bülach, 24. listopadu 2020 – Sklářský průmysl dnes odhalil pečeť na sklo, která má na první pohled zvýraznit ekologické a zdravotní přínosy při výběru výrobků balených ve skle. Tato nová pečeť je nyní k dispozici pro licencované použití na všech skleněných obalech.

Nový symbol na obalu je jakýsi vizuální nástroj, pomocí kterého mohou značky a maloobchod lépe sdělovat svým zákazníkům zdravotní a ekologická renomé skla, podpořené vzrůstajícími preferencemi zákazníků v oblasti výrobků balených ve skle.

Pečeť pro lidi a planetu

V rámci Evropského týdne pro zredukování odpadu (European Week for Waste Reduction), se kolem 200 účastníků připojilo k online akci se zástupci evropského sklářství, aby pak společně s manažerem vývoje obalů dodavatele potravin na bázi rostlin Bonduelle Arnaudem Warusfelem a výzkumnou pracovnicí Simonou Salcudeanu z Insites Consulting a Eyeka Creative Crowdsourcing oficiálně uvedli tuto novou pečeť.

Jako symbol ochrany a recyklace je tato pečeť výsledkem rok trvajícího společného úsilí vynakládaného mezi průmyslem, designery, zákazníky a spotřebiteli, a to k vytvoření rozpoznatelného symbolu zdraví a udržitelnosti pro použití v oblasti potravin a nápojů, farmacie, parfumerie a kosmetiky, výrobků balených ve skle. Designéři a spotřebitelé společně hlasovali o konečné podobě loga. Jednotlivé prvky symbolizují vše, co zvažujeme, když volíme sklo: moudře využívat zdrojů v nekonečné smyčce; pokud možno recyklovat; chránit a zachovat jak kvalitu výrobku, tak i zdraví osob, které jej používají, a aktivně volit udržitelnou budoucnost.

První veřejné odhalení tohoto nového symbolu Michel Giannuzzi, prezident European Container Glass Federation (FEVE), komentoval slovy:

“Tento symbol znamená první milník na cestě ke spolupráci se zákazníky a značkami za účelem zajištění obalových řešení se zřetelem na stále rostoucí orientaci zákazníků na udržitelnost. Se sklem, které již nyní co do udržitelnosti a zdraví představuje úspěšný příběh, chceme připomenout světu to, co již nyní miluje na výrobcích každodenní spotřeby ve skle. Naším konečným cílem je, aby zákazníci napříč Evropou spatřili tuto novou pečeť na všech výrobcích ve skleněných obalech, které se objeví v regálech – ať už na konzervovaných pokrmech, nápojích, či olivovém oleji – a byli si vědomi toho, že jejich volba skla znamená vytváření udržitelnější budoucnosti.”

Jako přední dodavatel rostlinných potravin vyjádřila společnost Bonduelle svou podporu uvádění nového symbolu na svých vlastních výrobcích. Arnaud Warusfel, manažer vývoje obalů společnosti Bonduelle, připojil své doporučení:

“Pokusíme-li se řešit tuto problematiku pouze individuálně, uvědomíme si s příchodem r. 2030, že jsme se nepohnuli o nic dále než k několika číslům na slidu z Powerpointu. Jako symbolizující zachování životního prostředí i zdraví bude tento nový symbol drahocenným nástrojem koordinace našeho vlastního úsilí s úsilím našich dodavatelů obalů, vedoucím ke skloubení zájmů podnikatelské sféry a veřejnosti s cílem plného nasazení pro udržitelnost.”

Iniciativa průmyslu podpořená touhou spotřebitelů po udržitelných, zdravotně nezávadných obalech

Zavedení nové známky na sklo následuje po průzkumu, který mezi 10 000 evropskými spotřebiteli napříč 13 zeměmi provedla společnost InSites Consulting specializující se na průzkum trhu. Z výzkumů je zřejmé nejen to, že Evropanům stále více záleží na ekologických dopadech obalů, ale že většina považuje sklo za nejbezpečnější, nejzdravější a nejekologičtější obalový materiál. Tento způsob vnímání hraje stále důležitější roli při jejich rozhodování o koupi:

  • 42 %  kupuje více výrobků ve skle, protože sklo lze podle nich recyklovat snáze než jiné obaly
  • 33 % tak činí, protože považují sklo za lepší pro prevenci kontaminace potravin a zachování zdraví
  • 31 % má za to, že sklo dává výrazný pocit zdravotní bezpečnosti
  • 30 % volí sklo, protože se obaly z něj tolik nevyhazují do přírody

Navzdory výrazné touze kupovat více výrobků ve skle nemá spotřebitel vždy takovou možnost: nejmarkantnější překážkou uváděnou jako důvod nižšího nákupu skla (27 % respondentů) je to, že jimi preferované značky často nejsou k dispozici ve skleněném obalu.

U značek, jejichž podíl na trhu má rostoucí tendenci, se ve všech případech jedná o ty, které jednak jsou hybnou pákou stále vyšší dostupnosti výrobků balených ve skle, jednak způsobují to, že otázky zachování a ochrany rezonují přímo na prodejním regálu.

Opětné potvrzení závazku udržitelnosti

Svým designem je tato nová pečeť tím nejnovějším prvkem řady společných iniciativ pro udržitelnost vzešlých ze sklářského prostředí.  Patří k nim i červnové „Close the Glass Loop“, významný program hospodaření s materiálem, který sjednocuje celý evropský ekosystém skleněných obalů na podporu recyklace jedné láhve za druhou. V březnu spojili síly výrobci obalového skla a zavedli do výroby celosvětově první velkokapacitní hybridní kyslíkovou pec pro budoucnost (Furnace for the Future), která má snížit emise uhlíku o 50 % přechodem na zelenou energii.

Jelikož veřejnost očekává od podnikatelské sféry, že sehraje svou roli ve prospěch životního prostředí, představuje pečeť na sklo ideální viditelné médium, pomocí kterého mohou značky prokazovat svůj kladný přístup k udržitelnosti. Sklářský průmysl vybízí všechny výrobce, zákazníky a maloobchodníky k účasti na iniciativě nové pečeti na sklo zaměřené na propagaci skla jako obalu zítřka pro zdraví veřejnosti a planety.

Podívejte se, jak mohou značky využívat této známky na obalech: www.glasshallmark.com

O skleněných obalech:

Vyráběné z přírodních surovin – písku, sody, vápence a recyklovaného skla – sklo je stoprocentně a donekonečna recyklovatelný materiál, vyráběný jednostupňovou technologií pod jednou střechou. Většina vytříděných použitých skleněných lahví a zavařovacích sklenic se opakovaně používá k výrobě nových skleněných obalů stejné kvality, aniž by opustily systém uzavřené smyčky. Recyklováním každé lahve či zavařovačky na novou nádobu se též ušetří energie a suroviny a zredukují se emise CO2. V EU se recyklací skla každoročně ušetří přes 12 milionů tun surovin a sníží se emise o více než 7 milionů tun CO2 – což se rovná 4 milionům osobních aut mimo provoz. Každými 10 % skla recyklovaného ve zmíněné peci ušetříme 2,5 % energie a 5 % CO2.

O sdružení FEVE: 

Feve – the European Container Glass Federation – je sdružením evropských výrobců skleněných obalů na potraviny a nápoje jakož i lahviček na parfumerii, kosmetiku a léčiva. Členskou základnu sdružení tvoří asi 60 firem patřících do více než 20 nezávislých skupin. Jeho členové produkují 80 miliard skleněných obalů za rok a jsou mezi nimi významné společnosti pracující pro celosvětově největší spotřebitelské značky. Se svými 160 výrobními závody rozmístěnými po 23 evropských státech je tento průmysl v Evropě klíčovým ekonomickým partnerem a udržuje v rámci uceleného dodavatelského řetězce 125 000 pracovních míst. 

Downloads
Pro další informace o způsobu používání této známky se laskavě obracejte na:

Michael Delle Selve
ředitel komunikace, Feve
m.delleselve@feve.org