Novinky, 28.01.2020

Skleněné obaly se v Evropě i nadále těší stabilnímu růstu produkce

Evropská výroba skleněných obalů na potraviny a nápoje nadále roste (1). Zvýšení o 2% v tunách zaznamenané v první polovině roku 2019 je nejlepším výsledkem za poslední čtyři roky.

Bülach a Brusel, 28. ledna 2020 - Tento silný růst je obzvláště pozoruhodný vzhledem k převládajícím makroekonomickým trendům v Evropské unii. „Rok 2019 byl pro mnohé významné evropské ekonomiky náročným rokem. Impozantní čísla výroby a prodeje obalového skla však ukazují na zdravý, robustní a dynamický průmysl, “vysvětluje Paul Sammon, vedoucí odvětví ve Vivid Economics, který podává zprávy a analyzuje data pro FEVE. "Zvýšení růstu naznačuje, že toto odvětví zůstává pro zákazníky a investory přitažlivé a že obalové sklo bude ústředním bodem udržitelné oběhové ekonomiky."

Nákupní chování spotřebitelů je ovlivněno obavami o udržitelnost. „Příležitost růstu pro značky dnes spočívá ve schopnosti kombinovat to, co je dobré pro životní prostředí, a to, co je dobré pro spotřebitele. Tato zvýšená poptávka po skle odráží rostoucí snahu spotřebitele o zdravý a udržitelný životní styl i při výběru obalů, “uvádí Michel Giannuzzi, prezident FEVE.

Skleněné obaly jsou bezpochyby vedoucím obalovým materiálem pro mnoho druhů nápojů, jako jsou piva, vína, šumivá vína nebo lihoviny, a neustále získávají tržní podíl v odvětví potravin, vody a nealkoholických nápojů.

(1)          Viz webové stránky FEVE .

O FEVE

FEVE je asociací evropských výrobců skleněných obalů a strojově vyráběného skla. Její členové vyrobí vice než 20 milionů tun skla ročně. Sdružení má asi 60 členů z řad zhruba 20 nezávislých skupin. Výrobní závody se nacházejí ve 23 evropských zemí a zahrnují globálně nejziskovější akciové společnosti a další významné společnosti, které pracují pro největší světové spotřebitelské značky.

O výrobě obalového skla

Evropský průmysl obalového skla poskytuje evropským a světovým zákazníkům širokou škálu skleněných obalů pro potraviny a nápoje, jakož i flakony pro parfumářství, kosmetiku a farmacii. Se svými 160 výrobními závody nacházejícími se po celé Evropě je významným přispěvatelem do evropské ekonomiky a udržuje v celém dodavatelském řetězci 125 000 přímých a nepřímých pracovních míst.