Novinky, 13.11.2020

Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže

V srpnu 2020 jsme vyhlásili výtvarnou soutěž pro děti do 15 let na téma „Co by si přálo sklo“.

Letošní výtvarnou soutěž velmi ovlivnilo, že školy přešly na distanční výuku. I přes to jsme obdrželi 130 obrázků. Před komisí stál velmi těžký úkol vybrat 13 výherních obrázků. Letošní výherce najdete na přiloženém obrázku. Výhercům blahopřejeme a prosíme o strpení, kalendáře jsou v tisku.