Novinky, 07.04.2020

Zástupci evropského a amerického sklářského průmyslu vzdávají poctu všem zaměstnancům, kteří vytrvale pracují na tom, aby udrželi základní průmyslová odvětví v chodu, a přispívají k zajištění potravin na celém světě

GPI, FEVE a FERVER znovu zdůrazňují význam výroby skla pro potravinářský, nápojový a farmaceutický průmysl

US Glass Packaging Institute (GPI), Evropská federace obalového skla (FEVE) a Evropská federace recyklátorů skla (FERVER) vydaly následující prohlášení, aby poděkovaly všem zaměstnancům za odhodlání a nasazení udržet během pandemie COVID-19 sklářskou výrobu a zásobovat nezbytná průmyslová odvětví: „Průmysl obalového skla, jeho zaměstnanci a partneři v dodavatelském řetězci hrají zásadní roli pro potravinářské, nápojové a farmaceutické společnosti. Aby bylo zajištěno efektivní zásobování obchodů potravinami a balenými nápoji, musí sklářský průmysl zůstat v provozu po dobu pandemie jako „nezbytný“. Narušení výroby obalů pro potravinářský a nápojový průmysl by značně narušilo schopnost veřejnosti nakupovat potraviny a nápoje v obchodech v době, kdy je poptávka značně vyšší a tyto prodejny jsou životně důležité pro zajištění potravin na celém světě.“

Kromě různých opatření, která jsou prováděna všemi členy GPI, FEVE a FERVER za účelem ochrany jejich zaměstnanců a zajištění jejich bezpečnosti, jsou přijímána další opatření k zajištění jejich zdraví a pohody během této situace. „Výrobci skla ve Spojených státech amerických i v Evropské unii usilovně pracují na ochraně bezpečnosti a zdraví svých zaměstnanců a nadále zajišťují dodávky nových skleněných lahví a nádob pro potravinářský, nápojový a farmaceutický průmysl. GPI, FEVE a FERVER pečlivě dodržují pokyny a doporučení zveřejněná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a dalšími příslušnými orgány a situaci pečlivě sledují. Bezpečnost zaměstnanců je naší nejvyšší prioritou, zejména v této nejisté době. “

V této souvislosti jsou zpracovatelé odpadů a recyklační odvětví rovněž klíčoví pro zajištění stálého zásobování skleněných obalů pro potravinářský a nápojový průmysl. Proto je důležité pokračovat v recyklaci skleněných obalů do příslušných sběrných nádob. Získávání lokálních surovin z recyklačních činností za účelem výroby nových skleněných obalů bude i nadále umožňovat průmyslu lokálně pracovat a udržovat jeho výrobu na udržitelné úrovni.

Role recyklace v dodavatelském řetězci skleněných obalů je zásadní. V Severní Americe je průměrný obsah recyklovaného skla jedna třetina každé nové nádoby a v EU je tento obsah v průměru 52 %. Používání recyklovaného skla znamená využívání lokálního odpadu, což snižuje závislost na surovinách a také přispívá k udržitelnějšímu životnímu prostředí a ekonomice. Recyklátoři skla a výrobci potřebují vysoce kvalitní materiál, aby mohli vyrábět vysoce kvalitní sklenice, láhve a nádoby. Doporučujeme proto vládám, aby pokračovaly ve svých recyklačních programech, zejména v této kritické době, aby výrobci skla mohli vyrábět nové, bezpečné výrobky, které podporují celosvětový zdravotnický systém a náš potravinářský, nápojový a farmaceutický průmysl. “

„GPI, FEVE a FERVER zůstávají plně odhodlány k výrobě a recyklaci skla. Naše organizace drží pospolu a v této náročné době pokračují v dodávání skleněných lahví a nádob ze sklárny přímo na stůl.“

 

Tiskovou zprávu najdete na adrese: https://feve.org/euusglassindustryessentialroleincovid/

 

O GPI

Společnost Glass Packaging Institute (GPI) byla založena v roce 1919 jako Asociace výrobců obalového skla v Americe. Jménem výrobců skleněných obalů a jejich dodavatelských partnerů společnost GPI propaguje sklo jako optimální volbu balení, rozšiřuje environmentální a recyklační politiku, publikuje průmyslové standardy a vzdělává odborníky na balení.

 

O FEVE

FEVE je federace evropských výrobců skleněných obalů a strojního skla. Její členové produkují více než 20 milionů tun skla ročně. Asociace má asi 60 členů, kteří patří přibližně do 20 nezávislých skupin. Výrobní závody se nacházejí ve 23 evropských státech a zahrnují prvotřídní a významné globální společnosti, které pracují pro největší světové spotřebitelské značky

 

O FERVER

FERVER je evropské sdružení společností zabývajících se recyklací skla, má více než 40 členů rozložených ve 20 zemích, včetně 3 zemí mimo EU (Norsko, Rusko a Turecko). Cílem sdružení je spojit průmysl recyklace skla na evropské úrovni. FERVER podporuje na udržitelném základě dialog s institucemi Evropské unie a evropskými organizacemi spojenými s recyklací skla.