Klíčové ukazatele

Hospodářské ukazatele
Čistý prodej za rok 2019 v milionech Kč 2'398.7
Počet zaměstnanců k 31.12.2019  467