Klíčové ukazatele

Hospodářské ukazatele
       
Čistý prodej za rok 2021 v milionech CHF 79.7    
Počet zaměstnanců k 31.12.2021 455