Klíčové ukazatele

Hospodářské ukazatele
       
Čistý prodej za rok 2020 v milionech Kč  2'377.9    
Počet zaměstnanců k 31.12.2020   451