Lehká udržitelnost

Lightweight glass design

Vylehčené sklo je silným argumentem, co se týče životního prostředí. Vylehčené sklo snižuje spotřebu energie a materiálu a chrání tak zdroje a suroviny.

Výrobu obzvláště tenkostěnných obalů z vylehčeného skla umožnily nové výrobní technologie. Místo tradičního postupu dvakrát fuk používáme úzkohrdlý lisofuk. Technologie vylehčeného skla zaručuje skleněné obaly s výrazně nižší hmotností, které jsou však stejně stabilní a pevné jako jejich těžší varianty. Zůstávají zachovány také ekologické výhody tradičně vyráběného skla: vylehčené sklo se chová absolutně neutrálně vůči svému obsahu je 100% recyklovatelné.

Designing sustainable glass

Nová výrobní technologie

Při výrobě obalů z vylehčeného skla používáme v rané fázi konstrukce metodu „konečných prvků“. Naši designeři identifikují místa obalu, která jsou vystavena zvláštnímu zatížení. Pro snížení zatížení často stačí jen nepatrné úpravy geometrie obalu. Vylehčené sklo lze plnit a skladovat bez újmy na kvalitě.

Úspora s vylehčeným sklem

Vylehčené sklo šetří suroviny, hmotnost i náklady na přepravu. Nižší hmotnost zjednodušuje distribuci k zákazníkovi a spotřebiteli. Náklady na dopravu a skladování přitom klesají. Nové vylehčené sklo přináší užitek pro stáčírny, obchod, spotřebitele i životní prostředí.

Progresivní ekologie

Úspory hmotnosti znamenají ochranu zdrojů. Výrazně nižší spotřeba materiálu a vysoký podíl střepů ve výrobě vylehčených skleněných láhví přináší výrazné úspory emisí CO2. Osvědčené ekologické přednosti skleněných láhví, jejich 100% opětovná použitelnost a absolutní neutralita vůči obsahu zůstávají samozřejmě v plné míře zachovány také u lahví z vylehčeného skla.