Udržitelné hospodaření zajišťuje obchodní úspěch

Trvalá udržitelnost a dlouhodobý ekonomický úspěch jdou ruku v ruce. Udržitelné jednání zajišťuje obchodní úspěch, neboť energetická účinnost a šetrné zacházení se zdroji umožňují úsporu nákladů, které jsou z hlediska podnikové ekonomiky nezbytné pro existenci v konkurenčním prostředí.

Ochrana životního prostředí je pro nás v každém ohledu faktorem úspěchu

  • Udržitelné výrobní postupy a udržitelné produkty jsou jasným trendem.
  • Naši zákazníci očekávají informace o produktech, týkající se životního prostředí.
  • Opatření pro vyšší energetickou účinnost se kladně projevují v bilanci CO2 a ve struktuře nákladů.
  • Díky používání většího množství použitého skla jako sekundární suroviny spotřebujeme méně energie a materiálu, optimalizujeme odpadové hospodářství a emise ve výrobním procesu, zlepšujeme ekologickou stopu našich skleněných obalů.

Technologické inovace a ekologické projekty

1. Energeticky účinné a nízkoemisní tavicí vany

Pro výrobu skla jsou nezbytné vysoké teploty, kterých se zpravidla dosahuje pomocí plynu jako zdroje energie. V tavicí vaně se směs použitého skla a primárních surovin zahřeje na cca 1 600 stupňů Celsia. To je energeticky velmi intenzivní proces. Aby bylo zajištěno ekologické používání potřebné energie k tavení a permanentní snižování emisí, při každé stavbě nové tavicí vany a každé pravidelné revizi důsledně dbáme na používání nejmodernějších technologií. K aktuálním příkladům patří výměna vany na čiré sklo v českém závodě Vetropack Moravia Glass a stavba nové vany na barevné sklo v rakouském závodě Vetropack v Kremsmünsteru.

Pomocí speciálního analyzátoru zemního plynu, který je připojen k hlavní plynové stanici, lze energetickou účinnost ještě více optimalizovat. Analyzátor měří a na bázi přesného složení plynu vypočítává výhřevnost, na jejímž základě se reguluje vytápění tavicí vany. Analyzátory zemního plynu se již používají ve švýcarské sklárně v St-Prex a v chorvatském závodě Vetropack Straža.

2. Jak lehká je udržitelnost: vylehčené sklo

Technologie vylehčeného skla snižuje hmotnost skleněného obalu, zatímco všechny ostatní výhody skla zůstávají zachovány: vylehčené sklo je bez jakékoli újmy na kvalitě recyklovatelné ze 100 procent a chová se absolutně neutrálně vůči obsahu. Tenkostěnné skleněné obaly jsou přitom stejně stabilní jako běžné obaly ze skla.

Ze snížení hmotnosti profituje životní prostředí: méně surovin, nižší spotřeba energie a materiálu, menší náklady na přepravu, méně emisí CO2. Nové vylehčené sklo přináší užitek nejen životnímu prostředí, ale také stáčírnám, obchodu a spotřebitelům.

3. Investice do nového zařízení pro čištění spalin

Sklárna v malé chorvatské obci Hum na Sutli patří k největším zaměstnavatelům v regionu a je pro ni typické udržitelné myšlení i jednání. V květnu 2014 byly zahájeny práce na novém zařízení pro čištění spalin, které zajistí menší zatížení životního prostředí prachem a škodlivinami. Obdobně jako v dalších sklárnách se nyní také zde vyprodukovaná tepelná energie používá k vytápění kancelářské budovy a závodu.