Udržitelné hospodaření zajišťuje obchodní úspěch

Trvalá udržitelnost a dlouhodobý ekonomický úspěch jdou ruku v ruce. Udržitelné jednání zajišťuje obchodní úspěch, neboť energetická účinnost a šetrné zacházení se zdroji umožňují úsporu nákladů, které jsou z hlediska podnikové ekonomiky nezbytné pro existenci v konkurenčním prostředí.

Ochrana životního prostředí je pro nás v každém ohledu faktorem úspěchu

  • Udržitelné výrobní postupy a udržitelné produkty jsou jasným trendem.
  • Naši zákazníci očekávají informace o produktech, týkající se životního prostředí.
  • Opatření pro vyšší energetickou účinnost se kladně projevují v bilanci CO2 a ve struktuře nákladů.
  • Díky používání většího množství použitého skla jako sekundární suroviny spotřebujeme méně energie a materiálu, optimalizujeme odpadové hospodářství a emise ve výrobním procesu, zlepšujeme ekologickou stopu našich skleněných obalů.

Technologické inovace a ekologické projekty

1. Energeticky účinné a nízkoemisní tavicí vany

Pro výrobu skla jsou nezbytné vysoké teploty, kterých se zpravidla dosahuje pomocí plynu jako zdroje energie. V tavicí vaně se směs použitého skla a primárních surovin zahřeje na cca 1 600 stupňů Celsia. To je energeticky velmi intenzivní proces. Aby bylo zajištěno ekologické používání potřebné energie k tavení a permanentní snižování emisí, při každé stavbě nové tavicí vany a každé pravidelné revizi důsledně dbáme na používání nejmodernějších technologií. K aktuálním příkladům patří výměna vany na čiré sklo v českém závodě Vetropack Moravia Glass a stavba nové vany na barevné sklo v rakouském závodě Vetropack v Kremsmünsteru.

Aktuálním příkladem je nové zařízení na výrobu barevného skla v chorvatském závodě Vetropack v Hum na Sutli, které přispělo nejen k výraznému zvýšení kapacity, ale také umožnilo lepší pracovní podmínky, vyšší produktivitu a nižší spotřebu energie, což posílilo konkurenceschopnost nejen Vetropacku Straža, ale i celé skupiny.

2. Jak lehká je udržitelnost: vylehčené sklo

Technologie vylehčeného skla snižuje hmotnost skleněného obalu, zatímco všechny ostatní výhody skla zůstávají zachovány: vylehčené sklo je bez jakékoli újmy na kvalitě recyklovatelné ze 100 procent a chová se absolutně neutrálně vůči obsahu. Tenkostěnné skleněné obaly jsou přitom stejně stabilní jako běžné obaly ze skla.

Ze snížení hmotnosti profituje životní prostředí: méně surovin, nižší spotřeba energie a materiálu, menší náklady na přepravu, méně emisí CO2. Nové vylehčené sklo přináší užitek nejen životnímu prostředí, ale také stáčírnám, obchodu a spotřebitelům.

3. Nové celoskupinové Inovační centrum 

Inovační centrum otevřené v roce 2020 v rakouském závodě v Pöchlarnu bylo dále rozšířeno a od ledna 2022 bylo organizačně začleněno do divize Technologie a výroba. Oblast výzkumu Inovačního centra bude zaměřená na vývoj procesů a produktů a také na digitalizaci. Za tímto účelem je plánováno další navýšení personálu. Současné projekty se zabývají například možnostmi redukce CO2 při výrobě obalového skla, vývojem nových technologií pro proces výroby vylehčených skleněných obalů a vývojem digitalizovaných skleněných lahví, které umožní úplnou transparentnost životního cyklu a zpětnou dohledatelnost. Tyto projekty jsou důležité zejména z důvodu trendu vícenásobného používání skleněných obalů.